Module 1

Script 4

Uitstappen

Aandachtspunten

-kijken

-portier openen

-uitstappen

-portier sluiten

-weglopen

Bij het uitstappen mag je niemand hinderen of in gevaar brengen. De deur niet langer open dan nodig. Direct na het uitstappen ben je weer voetganger

Kijken

Kijk vooruit, in je binnenspiegel en in je linkerbuitenspiegel en over de linker schouder. Pak met de rechterhand de hendel.

Open portier

Stap pas uit wanneer je goed gecontroleerd hebt.  Hou de deur goed vast, zodat hij niet uit je handen waait.

Stap uit

Stap vlot uit en doe direct de portier dicht.

Sluit portier

Doe de auto op slot.

Weglopen

Loop weg tegen het verkeer in.

De video: